ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΖΑΣ ΓΙΑ ΤΑΥΛΑΝΔΗ - Mr Travel - Business travel Services

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΖΑΣ ΓΙΑ ΤΑΥΛΑΝΔΗ

Η Ελλάδα είναι 1 από τις 42 χώρες για τους υπηκόους των οποίων δεν απαιτείται έκδοση visa εφόσον πρόκειται να ταξιδέψουν στην Ταϊλάνδη για τουριστικούς λόγους και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 30 ημερών. Οι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου μπορούν να ταξιδέψουν στην Ταϊλάνδη με παραμονή μέχρι 30 μέρες μέσω διεθνών αεροδρομίων και 15 μέρες μέσω χερσαίων συνόρων για 15 μέρες αν εισέρχονται από γειτονικές χώρες χωρίς έκδοση βίζας. Σας δίνουν μια άδεια παραμονής όταν φτάσετε στο αεροδρόμιο.

Κατά την είσοδό σας στη χώρα συμπληρώνετε δύο έντυπα, για το τελωνείο και το τμήμα αλλοδαπών.
Τα αποκόμματα συρράπτονται στο διαβατήριό σας και οφείλετε να τα κρατήσετε μέχρι την αναχώρηση από τη χώρα.

Απαραίτητα έγγραφα
• Διαβατήριο με τουλάχιστον 6 μήνες ισχύ και 2 κενές σελίδες.
• Επιβεβαίωση δρομολογίου
• Αποδεικτικό διαμονής και 10,000 THB το άτομο και 20,000 THB για οικογένεια

Για παραμονή άνω των 30 ημερών για ελληνικά διαβατήρια χρειάζεστε βίζα, τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

• Διαβατήριο και φωτοτυπία διαβατηρίου (με τουλάχιστον 6 μήνες ισχύ και 2 κενές σελίδες).

• Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

• Εισιτήριο μετ’επιστροφής με ηλεκτρονικό αριθμό εισιτηρίου

• Μια αίτηση για βίζα (Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση για βίζα που έχουμε επισυνάψει, εκτυπώστε και συμπληρώστε την με κεφαλαία γράμματα, με μπλε η μαύρο στυλό. Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν και η αίτηση θα πρέπει να έχει την υπογραφή σας)

*τουριστική visa 60 ημερών, χρόνος έκδοσης 2-3 εργάσιμες ημέρες

 

Για ξένα διαβατήρια, τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

• Διαβατήριο και φωτοτυπία διαβατηρίου (με τουλάχιστον 6 μήνες ισχύ και 2 κενές σελίδες).

• Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

• Φωτοτυπία Άδειας Παραμονής  ή Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κάρτα Ομογενούς.

• Εισιτήριο μετ’επιστροφής με ηλεκτρονικό αριθμό εισιτηρίου

• Voucher ξενοδοχείου

• Βεβαίωση εργοδότη που να απευθύνετε στη Πρεσβεία της Ταϊλάνδης ή πρόσφατο πιστοποιητικό γάμου(για γυναίκες μόνο, αν είναι παντρεμένες με Έλληνα πολίτη) ή αντίγραφο έναρξης επιχείρησης( για επιχειρηματίες) και επιστολή προς την πρεσβεία.

• Μια αίτηση για βίζα (Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση για βίζα που έχουμε επισυνάψει, εκτυπώστε και συμπληρώστε την με κεφαλαία γράμματα, με μπλε η μαύρο στυλό. Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν και η αίτηση θα πρέπει να έχει την υπογραφή σας)

 

*Για έκδοση Τουριστικής Βίζας πολλαπλών εισόδων θα χρειαστείτε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον εκκαθαριστικό εφορίας ή τραπεζικό λογαριασμό. Η ισχύ της βίζας είναι για 6 μήνες, που σημαίνει ότι μέσα στις αναφερόμενες ημερομηνίες μπορείτε να παραμείνετε 60 μέρες για κάθε είσοδο!

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Ταϊλάνδης πατώντας εδώ.